ÇOCUĞUMUZU İLK OLARAK NE ZAMAN DİŞ HEKİMİNE GÖTÜRMELİYİZ ?

Bebeğinizin ilk dişi çıktığında bir ilk muayenesi gerekmektedir. Bu muayene sırasında erken ve geç süt dişi sürme durumu, diş ve yumuşak doku anomalileri değerlendirilebilmekte, diş çıkarmadaki zorluklara yardımcı olunmakta ve diş sağlığı hakkında bilgi verilmektedir. Ayrıca biberon çürüklerinin önlenmesi amaçlanmaktadır. Bebeğinizin bu rutin ziyaretleri, onun diş hekimine alışmasını ve ileride tedavi gerektiğinde uyumlu olmasını sağlamaktadır.

SÜT DİŞLERİNİN SÜRME VE DÜŞME ZAMANLARİ NEDİR ?

Süt dişleri genellikle ilk 6 ay- 3 yaş arasında sürmektedir. Bunun dışında erken ve geç sürmeler görülebilmektedir. Öncelikle ön ve yan kesici dişler, daha sonra 1. süt azı dişleri, ardından köpek dişleri, son olarak da 2. süt azı dişleri sürmektedir. Bu sıralamada bazı değişiklikler görülebilmektedir. Alt ve üst çenede toplam 20 süt dişi bulunmaktadır.
 

SÜT DİŞLERİ NEDEN ÖNEMLİDİR ?

Süt dişleri öncelikle beslenme için gereklidir. Her bir süt dişinin altında genellikle bir daimi diş mevcuttur ve süt dişinin sağlığı daimi dişi etkilemektedir. Ayrıca süt dişleri altlarındaki daimi dişler için yer tutucu görevi görmektedir. Özellikle ön dişler doğru konuşma için gereklidir ve çocuğun görünümü ve psikolojisi açısından önemlidir.
 

DİŞLER NE ZAMAN VE NASIL FIRÇALANMALIDIR ?

İlk süt dişinin sürmesinden itibaren dişler düzenli olarak fırçalanmalıdır. Yaklaşık 3 yaşına kadar tükürme alışkanlığı gelişmediğinden fluoridli macun kullanımından kaçınılmalıdır. Bu yaştan sonra yaklaşık 6 yaşına kadar çocuklar için geliştirilmiş olan fluoridli macunlar (bezelye tanesi büyüklüğünde) kullanılabilmektedir. En azından ilkokul çağına kadar, çocuk ebeveyn gözetiminde dişlerini fırçalamalıdır. Her sabah kahvaltıdan sonra ve gece yatmadan önce dişler fırçalanmalıdır.
 

FLUORİD UYGULAMASI NEDİR ?

Fluorid içeren jeller hekim tarafından çocuk hastaya uygulanmaktadır. Bu uygulama sayesinde fluorid iyonları dişin yapısına katılarak, dişi çürüğe karşı daha dirençli hale getirmektedir. Fluoridin yüzeysel olarak uygulanması sistemik olarak fluorid hapı alınmasından daha etkili bir metoddur. Yüksek çürük riski olan çocuklara yılda 2-4 kez mutlaka fluorid jeller uygulanmalıdır.
 

FİSSÜR ÖRTÜCÜ UYGULAMASI NEDİR ?

Fissür örtücü uygulanarak, dişin çiğneme yüzeyi bir dolgu maddesi ile örtülmekte ve çürük yapıcı mikroorganizmaların diş yüzeyine tutunması zorlaştırılmaktadır. Bu çiğneme yüzeyleri, fluorid uygulaması sonrasında hala çürüğe yatkın olan yüzeylerdir. Bu nedenle fluoride ek olarak fissür örtücü uygulaması gerekmektedir. Çürüğe yatkın olan bireylerde ve derin fissürleri olan dişlerde bu uygulama gereklidir.
 

GENEL ANESTEZİ HANGİ DURUMLARDA UYGULANIR ?

Genel anestezi uygulaması çocuğun tamamen uyutularak tedavilerinin gerçekleştirilmesi işlemidir. Genel anestezi, diş tedavisine ihtiyaç duyan ve kısa sürede davranışlarında iyileşme görülmeyeceği düşünülen, hiçbir şekilde diş tedavisine uyum göstermeyen, korkulu, fiziksel direnç gösteren veya iletişim kurulamayan çocuk veya gençlerde uygulanmaktadır. Aynı zamanda fiziksel, mental veya tıbbi rahatsızlıkları olan çocuklar da genel anestezi için uygundur. Fazla sayıda çürük ve apse görülen çok küçük çocukların uyutularak tedavi edilmeleri daha uygun olacaktır. Çocuk uyandığında yapılan işlemleri hatırlamayacak ve diş hekimi korkusu gelişmemiş olacaktır.
 

DAİMİ DİŞLER KAZAYLA YERİNDEN ÇIKARSA NE YAPİLMALIDIR ?

Çıkan daimi diş, kökünden tutulmamalıdır. Dişte herhangi bir kırık yoksa musluk ya da içme suyu ile yıkanmalı ve çıktığı sokete yerleştirilmelidir. Yerleştirilemiyorsa hastanın tükürüğü, süt veya temiz su dolu bir kaba koyularak acilen!!! diş hekimine gidilmelidir. Hasta yeterince büyükse diş ağızda da taşınabilmektedir.