Prof. Dr. Ahu Acar
(Ortodonti)

1986 yılında İstanbul Amerikan Robert Lisesi’nden mezun olduktan sonra girdiği İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden 1991 yılında mezun oldu. Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı‘nda 1992 yılında başladığı doktorasını “Premolar dişlerde farklı sürelerde gerçekleştirilen intrüzyonu takiben oluşan kök rezorpsiyonunun radyolojik ve topografik olarak değerlendirilmesi” başlıklı tez çalışmasıyla 1997 yılında tamamladı. Yine aynı anabilim dalında 2003 yılında Doçent, 2009 yılında Profesör ünvanını aldı. 2014-2018 yılları arasında Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı. 2012-2018 yılları arasında Türk Ortodonti Derneği Yönetim Kurullarında görev aldı. Halen Prodenta Ataşehir ve Prodenta Suadiye kliniklerinde gençlere ve erişkinlere ortodontik tedavi hizmeti vermektedir. Türk Ortodonti Derneği ve Avrupa Ortodonti Derneği üyesidir.